Deklaracja dostępności Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"

Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Matylda Moreń.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 815 20 59 w 124

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Katarzyna Komoń
 • Adres: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"
  ul. Przedwiośnie 1
  04-748 Warszawa-Międzylesie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 815 20 59 w 113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 • Wejście główne do budynku DPS jest dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania i wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku.
 • W budynku DPS nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba ze szczególnymi potrzebami może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
 • Na terenie DPS znajduje się wytyczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.
 • DPS zapewnia możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • DPS zapewnia kontakt poprzez tłumacza migowego on-line.